Bestelling


Onze huidige leveringstermijn: 45-60 werkdagen gerekend vanaf de bestelling.
Al onze tafels zijn uitgerust met hetzelfde afzuigsysteem geïntegreerd. Deze
motor met twee standen zorgt voor een perfect stofvrije afzuiging.
Apart het stofafzuigsysteem is niet mogelijk om te kopen.

Betaling

We vragen een voorschot van 50% van de bestelde goederen en dienst (levering).
Bestelling staat vast na betaling voorschot of wanneer bewijs van betaling geleverd is.
De rest wordt vereffend bij levering van tafel.

Voor Nederland & Luxemburg geldt een vrijstelling van BTW door de EU wetgeving
.  

Garantie

Voor de motor van het afzuigsysteem geven we twee jaar ruilgarantie!

Premium Design LED

Premium Design LED

Premium Design LED

Premium Design LED

Premium Design LED

Ordre


Notre délai de livraison actuel: 45-60 jours ouvrables à compter de la commande. Toutes nos tables sont équipées du même système de ventilation intégré. Ce moteur à deux positions assure une extraction parfaitement sans poussière. Séparément, le système d'extraction de poussière n'est pas possible d'acheter


Paiement

Nous demandons une avance de 50% des biens et services commandés (livraison). La commande est fixée après paiement anticipé ou à la livraison de la preuve de paiement. Le reste est réglé à la livraison de la table.
Pour les Pays-Bas et le Luxembourg, une exonération de TVA par le droit de l'UE s'applique.

Garantie

Nous fournissons une garantie d'échange de deux ans pour le moteur du système d'extraction!